Chcete uplatnit dotaci na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Podnikatelský záměr
E-mailOP Lidské zdroje a zaměstnanost
Program řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí


"Určeno pro výrobní a obchodní společnosti" 

Lze využít na obecné vzdělávání, specifické vzdělávání, začleňování sociálních skupin, zřízení firemní školky a mezinárodní spolupráci.

Zajímají Vás konkrétní informace? Klikněte na odkaz příslušného programu a dozvíte se víc.


Aktuálně v nabídce:Chcete-li včas informovat o vhodném programu pro Váš podnikatelský záměr, vyplňte prosím dotační formulář vpravo.


Můžete si také stáhnout následující nejčastěji hledané přílohy:


D2 Příručka pro příjemce

D5 Metodika způsobilých výdajů

D9 Metodika zadávání zakázek

Specifické vzdělávání

Programy, které jsme zajišťovali pro naše klienty v období 2007-2013

Naše úspěšnost v programech OP LZZ

Úspěšnost LIONS CZ : 57% ( ve výzvách číslo 23, 35, 39, 60)
Průměrná úspěšnost všech podaných žádostí v rámci ČR je 36%.
Ve výzvě č. 94 je úspěšnost LIONS CZ 33% , celorepublikově 15%

Náš komplexní servis pro Vás

  • Seznámíme Vás s programy a podmínkami, které je nutné splnit
  • Napíšeme a podáme žádost o dotaci včetně příloh
  • Pomůžeme Vám při zjišťování vzdělávacích potřeb a vypracování plánu školení
  • Poradíme Vám s výběrovým řízením a s publicitou
  • Budeme spolupracovat s Vašim realizačním týmem
  • Můžete s námi konzultutovat případné změny, a to po celou dobu lhůty vázanosti