Chcete uplatnit dotaci na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Podnikatelský záměr
E-mailSnižování emisí čpavku v zemědělství

Snižování emisí čpavku - leták

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU


Příjem žádostí je oficiálně naplánován na duben – červen 2015, předpokládáme však dřívější vyhlášení.


Pro posouzení možnosti žádat nám zašlete svůj naskenovaný Provozní řád či jiný podobný dokument.
Pokud nemáte povinnost Provozní řád mít, stačí, když nám zašlete stav jednotlivého dobytka a způsob ustájení.

Žádat o dotaci může zemědělský podnikatel nebo podnikatelský subjekt, který je vlastněn zemědělskými prvovýrobci, má alespoň dvouletou historii a zabývá se živočišnou výrobou.
Realizace projektu musí být na území ČR, mimo území hl. města Prahy.
Program je určen na Opatření vedoucí ke snížení emisí čpavku a těkavých organických látek do ovzduší.

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace se určuje podle množství vyprodukovaného čpavku a rozdílem o kolik se produkce sníží po nákupu nové technologie, maximální náklady projektu jsou 50 mil Kč včetně DPH.


Výše dotace se pohybuje od 35% do 55% z celkových uznatelných nákladů projektu, dle velikosti podniku.

Lhůta vázanosti na účel je 5 let.

Uznatelné náklady projektu


Dotaci lze uplatnit na:
  • technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší 
    - zapravení do půdy (pluh, rozmetadlo, cisternový aplikátor kejdy)
    - skladování (teleskopický nakladač na tvorbu krusty na hnojišti, zastřešení jímky)
    - produkce (manipulátor, UNC nakladač pro vyhrnování hnoje ze stáje)
  • náklady výběrového řízení (je třeba provést do 6 měsíců od předschválení žádosti)

Dotaci lze využít i na zapravení digestátu u bioplynových stanic.