Hledáte kurz zaměřený na:
OBJEVTE POKLAD VE VAŠICH LIDECH!
Leták Poklad v lidech
informace k tisku
3 strany, 0,9 MB

Pro lepší výsledky nemusíte hledat výkonnější pracovníky, jenom nevíte, že už je máte!
Využijte skryté kvality svých lidí a rozlučte se s plýtváním, ochablou odpovědností a nezájem o práci.

1. Proč hledat poklad právě v lidech?

Jsou největší hodnotou ve Vaší firmě opravdu lidé?

Opravdu využíváte skutečnou hodnotu Vašich lidí? Nebo se
v lidech skrývají rezervy, na které je obtížné dosáhnout? Vědeckotechnický pokrok zdokonalí stroje a poskytne jim potřebnou energii. Avšak vývoj nových materiálů a převratných
technologií nijak nezmění myšlení lidí a jejich přístup k úkolům. 

Vyplatí se uvolnit a využít ty nejlepší schopnosti, které ve vašich lidech zbytečně odpočívají. 

2. Najděte a využijte poklad právě teď

K úspěchu vedou jen správná rozhodnutí.

Možná jste již vykonali velmi mnoho v oblasti rozvoje lidských zdrojů a hodláte v tom pokračovat. Vybrali jste si pro tento úkol skvělé lektory a zkušené kouče. Jste spokojení a motivovaní.
Přesto vás občas přepadne chuť některé zaměstnance ve firmě vyměnit. Nebo rovnou všechny.
Ještě s tím počkejte. Není jisté, že nově příchozí prosadí na pracovištích své dobré návyky. Dokonce je reálné, že si osvojí ty špatné. V každém případě si fluktuace vyžádá čas a spoustu nepříjemností. 

Existuje lepší možnost:

 1. nevyměňujte lidi, ale jejich postoje
 2. kultivujte vztah k firmě a k práci, k odpovědnosti a komunikaci 
 3. odsuňte těžké víko z těch nejlepších schopností vašich lidí 
 4. udělejte to hned

3. Kdo nám pomůže poklad objevit?

Průvodce na cestě k pokladu

Využijte edukační strategii „Poklad v lidech“, kterou jsme vytvořili na podkladě systematických pokusů během bohaté školicí praxe. K hledání pokladu v lidech jsou inspirací myšlenky světového lídra v oblasti osobního rozvoje Ziga Ziglara. Rozpracovali jsme je do postupů odkrývajících sny, touhy, ambice a potenciál lidí. 

Klíčovým faktorem úspěchu je odhalení ambicí. Ty motivují a vedou lidi k nalezení a uplatňování jejich schopností a ke zdolávání překážek. Ambice pomáhají lidem dosáhnout toho, kým by mohli být, když překonají překážky, jako jsou hranice zóny komfortu, strach ze změny, strach z neúspěchu a strach z odmítnutí druhými lidmi.

Při hledání pokladu v lidech se zaměřujeme na tři oblasti:

 1. co lidi baví – co dělají rádi a při čem prožívají uspokojení
 2. co lidé dělají dobře – co dělají lépe a rychleji než ostatní
 3. o lidi energetizuje – co v nich vyvolává energii a nadšení

Zásadním předpokladem je vzájemná důvěra a rovnoprávnost lidí, konzultantů a lektorů. Mějme na paměti, že vztahy, emoce a ambice se nedají nařídit.

4. Jak správně naložit s bohatstvím v lidech?

Zdolání překážek při využívání pokladu

Stejně jako na cestě za pokladem, tak i při jeho využití nás neminou obtíže. Využít odkryté bohatství znamená uskutečnit potřebné změny a překonat překážky, které těmto změnám brání. Ty nejdůležitější se skrývají, podobně jako poklad, v samotných lidech. Říkáme jim vnitřní překážky a nejčastěji to bývá pohodlnost, neochota opustit zónu komfortu, nízké sebevědomí, naučená bezmocnost, sobectví, strach z neúspěchu a strach z odmítnutí druhými lidmi.

Naše edukační strategie „Poklad v lidech“, překonává tyto překážky pomocí metody, kterou jsme vyvinuli s využitím poznatků Kennetha Blancharda, Johnsona Spencera a Johna Paula Kottera, a kterou jsme rozčlenili do čtyř návazných fází: 

1. Fáze – provedeme vzdělávací konzultace pro nadřízené účastníků 

 • posílíme motivaci nadřízených pomocí nespokojenosti s tím, že jejich lidé nevyužívají svůj poklad
 • nadřízení si posílí svoji motivaci tím, že si ujasní atraktivní cílový stav a přínosy, když jejich lidé budou využívat svůj poklad
 • nadřízení si vytvoří své vlastní návody, jak budou své lidi vést, řídit a vychovávat k tomu, aby využívali svůj poklad
2. Fáze – nadřízení připraví své lidi na využívání pokladu
 • nadřízení vyvolají u svých lidí pocit nespokojenosti s tím, že nevyužívají svůj poklad, a posílí u nich pocit naléhavosti změny
 • nadřízení si ujasní podporovatele, kteří budou s nimi prosazovat, aby lidé začali využívat svůj poklad
 • nadřízení vytvoří s lidmi atraktivní měřitelné cíle a vyjasní s nimi přínosy
 • nadřízení budou motivovat své lidi atraktivními cíli a přínosy, svojí autoritou a sociálním tlakem pracovní skupiny
3. Fáze – provedeme aplikační semináře pro účastníky
 • posílíme motivaci lidí pomocí nespokojenosti s tím, že nevyužívají svůj poklad
 • lidé si posílí svoji motivaci tím, že si ujasní atraktivní cílový stav a přínosy, když budou využívat svůj poklad
 • lidé si vytvoří své vlastní návody, jak budou využívat svůj poklad, a co pro to udělají
4. Fáze – lidé začnou využívat svůj poklad
 • nadřízení motivují své lidi pocitem naléhavosti změny, pozitivním cílem a přínosy, svojí autoritou a sociálním tlakem pracovní skupiny
 • nadřízení plánují a organizují viditelná vítězství, lidé dosahují viditelných vítězství, nadřízení je motivují tím, že je oceňují a chválí
 • pokud lidé neodvádí žádoucí výkon, nadřízení je usměrňují pomocí napomenutí
 • nadřízení věnují svým lidem péči tak dlouho, dokud se využívání pokladu nezakoření do podnikové kultury

Stáhněte si článek
Vaše jméno
E-mail


Články a novinky
Únorový seminář Znalosti vs. dovednosti
březen 2014 - Ve čtvrtek 20.února 2014 se uskutečnil již náš třetí seminář s názvem „Znalosti vs. dovednosti“. Na semináři se účastníci seznámili s tím, jak provádět školení a jak se věnovat lidem po školení, aby začali používat ve své praxi to, co se naučili na školení.

Prvním tématem semináře bylo nastavení kvalitního systému vzdělávání. Mluvilo se o tom, jak má vypadat správné školení a jak na něj vhodně navázat využíváním tréninku a koučování. Účastníci obdrželi formuláře s bodovacími kritérii pro hodnocení tréninku a koučování.

Dalším tématem byl výběr správné vzdělávací firmy pro školení, trénink a koučování, včetně upozorněni na to, co je důležité při výběru sledovat. Do semináře se aktivně také zapojovala svými názory i otázkami většina přítomných zástupců pozvaných firem.

Rád bych se s Vámi teď podělil o několik momentů, myšlenek, které na semináři zazněly.

Firemní prostředí bylo docela hezky popsáno principem houpačky. Vedení moderní firmy, které se snaží prosadit změnu chování a myšlení je většinou „převáženo“ stávajícími principy svého středního managementu a zaměstnanců. Důležité je v tomto případě kladení velkého důrazu na vysvětlení všech myšlenek změn střednímu managementu, protože dokud „nenakoupí“ nové myšlenky, nelze kvalitně zavést změny u ostatních zaměstnanců.

Povedený vstup do semináře byl v podobě nafukování balonků a jejich následného puštění do prostoru. Sloužilo to jako názorná ukázka toho, jak vypadá neefektivní školení. Tedy postup, kdy se do školených účastníků nahustí co nejvíce znalostí, ale velice rychle se zase tyto znalosti vypustí, právě kvůli špatně provedené motivaci účastníků a absenci následného tréninku a koučování.

Velký důraz byl kladen zejména na jednotlivé prvky patřící do tréninku a do koučování a nezaměňování těchto dvou způsobů práce s lidmi. Na několika příkladech bylo ukazováno, že ve firmách tyto dvě metody často splývají a nejsou správně používány.

Při závěrečném povídání se účastníci semináře shodli na tom, že je potřeba lidi nejen školit, ale hlavně s nimi dál pracovat, ideálně dotahovat věci do konce, jít do větší hloubky, a že stojí za to nad systémem vzdělávání více přemýšlet.

Všem účastníkům ještě jednou děkujeme, že si našli čas a strávili s námi několik hodin na téma vzdělávání, i za jejich přínos do diskuze.

A pokud jste na našem semináři ještě nebyli a zajímají Vás myšlenky kvalitního vzdělávání, rádi Vás uvidíme na některém, z našich dalších živých seminářů nebo na osobní schůzce ve Vaší firmě.

Hezký den a to nejen tento přeje

Štěpán Musil .
Reálný příběh o manažerce Martině
březen 2014 - Rád bych se ještě vrátil k článku „Více praxe, méně školení“, v němž jsem popisoval tři úrovně vzdělávání a čtyři oblasti rozvoje lidí. Pokud jste jej ještě nečetli, můžete si jej stáhnout, pomocí webového formuláře.

Vzpomněl jsem si totiž na jeden unikátní příklad z mé trenérské praxe, který krásně uvedené popisuje, a přišlo mi jako velká škoda se s Vámi o něj nepodělit.

Reálný příběh je o manažerce Martině, která vedla tým 10 obchodních zástupců ve středně velké firmě. Martina vycházela z názoru, že než někomu dlouho a trpělivě vysvětlovat, co a jak se má změnit, je lepší „dát ihned příkaz a řešení, ať to odsýpá a neztrácí se čas“. Její tým dlouhodobě fungoval na bázi plnění jejích direktivních příkazů.

Filosofie Martiny byla jednoznačná – pokud někdo něco neumí, nebudeme se zdržovat dlouhými debatami, jak to má měnit. Uděláme to za něj nebo mu to přikážeme. Určitý čas tento přístup fungoval a stačil, jenže pak to začalo skřípat! Firma jako celek přestala plnit své náročné plány a rozhodla se přistoupit ke změně – chtěla naučit své manažery moderním tréninkovým a koučovacím přístupům v práci s obchodníky.

A o tom, že podstoupit změnu ve svém přístupu není jednoduché a bezbolestné, ale že to má nakonec smysl i efekt, je článek, který naleznete pod tímto odkazem.


Úspěšný den Vám přeje
Petr Stejskal – trenér/konzultant
Trénink jako jeden z klíčových faktorů úspěchu
březen 2014 - Občas zaslechnu slova o nedůvěře v přínos tréninku. Protože jsem o jeho účinnosti přesvědčen, rád bych se s Vámi podělil o moji vlastní zkušenost s tréninkem. Trénink patří mezi klíčové faktory úspěchu, člověk díky tréninku získá lepší schopnosti, dosáhne lepších výkonů a daleko lépe se cítí a má v životě více radosti.

Když jsem chodil na střední školu v Opavě, přihlásil jsem se do atletiky a začal jsem závodně běhat. Dostal jsem trenéra, který mi na každý den připravil tréninkový plán. Díky tréninkovému plánu jsem postupně rozvíjel ty dovednosti, které jsem potřeboval získat, a odstraňoval své nedostatky a zlozvyky – například dynamickou sílu, vytrvalost, došlap a odraz, práci rukou, držení těla, dýchání, uvolněnost, vítězné myšlení, ...
Některé tréninky jsem prováděl sám, některé před trenérem, aby viděl, jak pracuji, a aby mě podle toho mohl dál usměrňovat a formovat.

Na trénincích jsem se snažil dělat všechny cviky, skoky, sprinty, rovinky i dálkové běhy, které mi trenér předepsal, co nejlépe. Abych to zvládl, musel jsem pořádně zabrat. Vzpomínám si, že jsem po jednom z prvních tréninků zašel na večeři do jídelny a postavil se do řady, kde čekalo asi 20 studentů. Vypadal jsem tak hodně unaveně a zničeně, že za mnou přišla vychovatelka, která tam měla službu, a s obavami se mě zeptala: „Co s tebou je? Nejsi nemocný? Nepotřebuješ něco?“ Protože jsem nechtěl na sebe upoutat pozornost, tak jsem jí odpověděl, že je všechno v pořádku. Ona se však nenechala odbýt a zeptala se mě znovu: „Vypadáš, jako bys byl nemocný, potřebuješ nějakou pomoc?“ Na to jsem jí odpověděl stejně jako poprvé, a tak ode mě váhavě odešla.

Výsledky poctivé práce na získání schopností a potlačení nedostatků se dostavily celkem brzy. Po zhruba 2 měsících jsem se vyrovnal ostatním běžcům, kteří trénovali jenom tak, jak se jim zrovna chtělo. Po zhruba dalších 2-3 měsících jsem se dostal na úroveň dvou nejlepších běžců, kteří trénovali pořádně.

Jednou v zimě se organizovaly závody v běhu pro studenty ze všech středních škol a učilišť v Opavě. Trať měla délku zhruba 3 km a vedla zasněženou přírodou. Závod byl náročný, protože jsme se při každém kroku probořili do sněhu, který byl na povrchu zmrzlý. Na startu nás byly desítky, dohromady možná padesát až osmdesát studentů. Po startu jsme brzy se dvěma běžci z atletiky, kteří jsme trénovali pořádně, utekli všem ostatním studentům tak daleko, že jsme ostatní studenty vůbec neviděli.
Kousek za polovinou tratě mi začaly docházet síly, protože jsem přes zimu trénoval méně kvůli kolenům a horním cestám dýchacím. Bylo mi jasné, že mým dvěma kolegům nebudu stačit, a tak jsem zvolnil a doběhl do cíle jako třetí.

Obecně se dá říci, že trénink vytváří dovednosti, formuje postoje, posiluje kondici a tělesné a duševní síly. Trénink se dá využít jak ve sportu, tak i v managementu, v obchodě, v mezilidských vztazích, …. Prostě tam, kde člověk potřebuje zlepšit dovednosti, schopnosti, výkonnost a výsledky.

Shrnutí:
1. Lidé, kteří trénují své schopnosti s pomocí trenéra, dosahují lepších schopností a výsledků než ostatní lidé
2. Lidé, kteří trénují své schopnosti pořádně, dosahují lepších schopností a výsledků než lidé, kteří trénují málo
3. Trénink se dá použít také ve firmě pro zlepšení dovedností, které zaměstnanci potřebují ke své práci. Pokud zaměstnancům poskytnete kvalitní trénink, pak povyrostou jejich schopnosti, jejich pracovní forma, jejich pracovní výkon a zlepší se jejich celková spokojenost a dosažené pracovní výsledky.

Mějte se hezky.
Lubomír Chytil, jednatel LIONS CZ

Přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný start do roku 2014

Těšíme se na slyšenou i viděnou v příštím roce.
Knihy s přínosem do života
prosinec 2013 - Rád bych se s Vámi podělil o své zkušenosti s knížkami na tématiku osobního růstu, seberozvoje, motivace, zlepšování komunikace a vytváření „štěstí“ a spokojenosti v osobním i pracovním životě.

V knihkupectvích jich dnes najdete spousty! Od cizích, tak i často již od českých autorů. Doslova se s nimi na knižním trhu roztrhl pytel. Dovolím si však tvrdit, že kvantita zatím stále poráží kvalitu a dochází až k hyperinflaci této motivační literatury. Každopádně tyto knížky mají a bude mít svůj význam pro seberozvoj člověka. Jen si najít tu pravou kvalitu!!

Co osobně považuji za důležité při výběru správné knížky na téma osobního rozvoje? Především to, že autor píše čtivě, chytlavě se spoustou praktických příběhů a příkladů z praxe. A navíc se při čtení ještě pobavím, zasměju a dá mi návody a inspiraci do vlastního života – jak osobního, tak i pracovního. V tomto směru mne v posledním roce doslova nadchly dvě knížky, s kterými Vás chci krátce seznámit!


Tou první je kniha švédského autora Kay Pollacka „Štěstí není náhoda“. Když jsem knihu dostal od své ženy, čekal jsem, že to bude směsice obecných návodů a umělých příběhů z trochu jiné planety. Autor mne však překvapil tím, jak nádherné příběhy z praxe uváděl. Skvělý je například příběh o přípravě švédské fotbalové reprezentace na mistrovství světa, kde autor popisuje mentální trénink týmu, kdy kouč vedl své svěřence k vizualizaci úspěchu. Výsledek – Švédové byli tehdy bronzoví z 24 týmů na šampionátu! Výborná je i pasáž o dělení lidí na „oběti“ a „strůjce“ ve svých životech, včetně dalších příběhů ze života.

Kay Pollack umí nádherně popsat přirozenost lidské mysli a formy přístupů k životu. Takže pokud je Vám aktuálně přímo protivný stále všude skloňovaný pojem pozitivního myšlení, při četbě jeho knížky pochopíte, o čem to je opravdu pozitivně myslet. Můžu Vám zaručit, že knížka Vás chytne od první stránky. Mimo jiné stalo se to i mé ženě…momentálně má totiž knížku u sebe a čte ji! A navíc – myšlenky z knihy můžete uplatňovat ve svém denním jednání a měnit se tam, kde se chcete sami měnit…


A druhá knížka? Tu jsem si koupil před měsícem a jsem z ní naprosto nadšený!! Přiznám se, že za měsíc je již tak používaná, že budí dojem, že ji máme v knihovně tak 5 let minimálně. Narazil jsem na ni náhodu v jednom velkém knihkupectví a po asi 5 minutách zkušební četby jsem se rozhodl ji koupit. Výborná, nesmírně čtivá, navíc se skvělými ilustracemi autora. Jmenuje se „Následujte své srdce“ a napsal ji Andrew Matthews - člověk, který se zabývá lidskou komunikací, myšlením a kromě toho je výborný ilustrátor! Obojí dokazuje v excelentní podobě ve svém díle.

Autor v ní atraktivním způsobem popisuje formy myšlení a jednání člověka na konkrétních příbězích i z vlastního života. Pro mne je tato knížka nyní absolutní jedničkou a není dne, kdy bych si ji neprolistoval. Stačí totiž náhodně zabrousit na jakoukoliv stránku a pak chvíli přemýšlet o tom, co to znamená pro mne, můj život, moji práci. Skvělých myšlenek je zde spousta, dovolím si odcitovat jen jednu z nich: „Motivaci získáte tím, že se do toho dáte a ne že o tom budete jen uvažovat!

A touto větou si dovolím ukončit i můj krátký článek na téma dobré motivační literatury. Pokud se tedy i Vy chcete dát do svého rozvoje, neváhejte a zkuste si některou ze zmiňovaných knížek přečíst. Věřím, že bude Vašim dobrým společníkem i pomocníkem v životní a pracovní praxi.

Přeji Vám hezký den

Petr Stejskal – lektor/trenér/konzultant, člen týmu
Nová manažerská školení
září 2013 - Nejlepšími manažery jsou dlouhodobě ti, kteří kromě dokonalého zvládnutí manažerských technik, postupů a metod umějí s lidmi permanentně pracovat i v oblasti jejich kvalitního psychologického vedení.

V rozvoji této dovednosti Vám mohou zásadně pomoci dva zcela nově vytvořené manažerské kurzy. Jsou zaměřeny na ještě mnohdy v manažerské praxi podceňované a opomíjené umění dostat z lidí to nejlepší, co v nich je, na dovednost zvyšovat a udržovat podřízeným energii pro optimální výkonnost, umění správné motivace a inspirace při dennodenním tlaku na výsledek. Jejich efekt a odlišnost je hlavně v jednoduchosti probíraných a procvičovaných technik. Tím se vymykají běžným, standardním manažerským školením. Když to řeknu jednoduše – není to až taková věda, ale když to začnete používat, funguje to skvěle!!


Prvním z nich je Triáda manažerské efektivity – kurz naučí manažery pracovat s trojúhelníkem dlouhodobé osobní a týmové spokojenosti a řízením tří základních manažerských priorit: výsledků, smyslu a radosti z práce. Poznáte a budete schopni poznat a rozvíjet pozitivní energii svých týmů tak, aby dosahovaly maximálních výsledků při udržení výše zmiňované triády spokojenosti!

Unikátní je i školení 5 úrovní leadershipu – přidanou hodnotou je zde zejména poznání psychologických zásad úspěšného vedení lidí a principů skutečného leadershipu ve světě tlaků a změn 21. století. Naučíte se tu také pracovat s praktickou technikou budování změn a nových návyků za pomoci tzv. „kartiček změny“, stejně tak si procvičíte metodu práce s akčními plány svých lidí a týmů.

Osobně považuji za nejzajímavější u těchto kurzů to, že se věnují manažerským dovednostem z jiných úhlů pohledu moderního vedoucího – učí manažery rozvíjet emocionální inteligenci – u sebe i svých lidí, tak i dovednost být inspirativním leaderem. A to bude stále více ceněná dovednost u řídících pracovníků!
Petr Stejskal – lektor/trenér/konzultant
Nový kurz - Komunikace a vztahy podle metody DISC
září 2013 - Je známo, že největšího úspěchu dosahují lidé, kteří vědí, co na koho platí a s čím by nepochodili. Prostě rozumí lidem. Dokážou v lidech poznat jejich osobnost, jednat podle toho a využít to ve svůj prospěch.

A přesně to můžete zvládnout také! Stačí si osvojit typologii DISC! Je logická a snadno použitelná v praxi. V záplavě různých klasických i moderních typologií vyčnívá svou jednoduchostí, uchopitelností a okamžitým účinkem. Snadno a rychle porozumíte sobě i lidem kolem sebe.

Největší prospěch přináší všem profesím, kde se pracuje s lidmi – manažerům, obchodníkům, servisním technikům, vedoucím týmů, vedoucím projektů a rodičům při výchově dětí.

Kurz komunikace podle DISC osobně doporučuji, protože účastníkům velice pomáhá v komunikaci a vyjednávání, zlepšuje vedení lidí a předchází stresujícím situacím a zbytečným konfliktům na pracovišti, se zákazníky, se sousedy, na úřadech i v rodině.

S přátelským pozdravem

Ing. Stanislav Šafář - lektor