Hledáte kurz zaměřený na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Oblast vzdělávání
E-mail
Program 1. Řízení procesů

Stáhnout – pozvánka na 1. Řízení procesů


Základní informace o vzdělávacím programu

Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu dle vývoje na trhu, urychlují inovace a zapojují všechny lidi. Nezvládnutí procesů snižuje konkurenceschopnost a přináší vysoká existenční rizika.

Vzdělávací program 1. Řízení procesů obsahuje 6 jednodenních kurzů, které jsou zásadní pro zvládnutí firemních procesů. Jestliže zvládnete firemní procesy, budete systematicky odstraňovat úzká místa a plýtvání a optimalizovat procesy, využívat podnikatelské příležitosti a zvyšovat procento využívání potenciálu techniky a lidí.

Termíny jednodenních kurzů
 • 1.1. Měření výkonnosti procesů KPI – 22. 3. 2016
 • 1.2. Teorie omezení a práce s úzkými hrdly – 29. 3. 2016
 • 1.3. Základy štíhlého podniku formou manažerské hry – 19. 4. 2016
 • 1.4. Psychologické pozadí KAIZENu a jeho uplatnění – 26. 4. 2016
 • 1.5. Zavádění KANBANu v českých podnicích – 5. 4. 2016
 • 1.6. Inovace, flexibilita a hledání vlastní cesty – 12. 4. 2016


Kurz 1.1. Měření výkonnosti procesů KPI (15.3.2016)

Naučíte se měřit a zlepšovat výkonnost procesů s využitím klíčových faktorů úspěchu.

Obsah kurzu
 • důležitost měření výkonnosti procesů pro zlepšování
 • stanovení klíčových ukazatelů výkonnosti procesu KPI
 • stanovení metody měření výkonnosti konkrétního procesu
 • měření výkonnosti výrobních procesů – produktivita, efektivnost
 • měření výkonnosti nevýrobních procesů – marketing, vývoj, obchod
 • analýza a vyhodnocení získaných dat
 • využití získaných dat pro zdokonalení procesů

Co Vám kurz přinese
 • dozvíte se, jak výkonnost procesů rozhoduje o výsledcích
 • v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
 • naučíte se stanovit klíčové ukazatele výkonnosti procesu
 • naučíte se vybrat a použít vhodnou metodu měření KPI
 • naučíte se vyhodnotit data získaná měřením a zlepšit proces


Kurz 1.2. Teorie omezení a práce s úzkými hrdly (22.3.2016)

Naučíte se najít, maximálně využít a odstranit místo v procesu, které limituje výkon.

Obsah kurzu
 • identifikace omezení výsledků procesu a nejužšího místa
 • dočasné řešení: opatření k maximálnímu využití nejužšího místa
 • mapování problému, identifikace příčin, stanovení žádoucího stavu
 • zajištění shody všech dotčených oddělení a osob na společném postupu
 • vytvoření stromů (diagramů) řešení – lokálních a koncepčních
 • nahrazení úzkého místa a stabilizace změny

Co Vám kurz přinese
 • dozvíte se, jak úzká místa limitují výsledky
 • v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
 • naučíte se najít a prokázat úzké místo v procesu
 • naučíte se úzká místa odstranit a stabilizovat změnu
 • naučíte se neustále procesy zlepšovat


Kurz 1.3. Základy štíhlého podniku formou manažerské hry (5.4.2016)

Hra Vás naučí drobnými kroky zefektivňovat výrobu, spolupracovat a „štíhle“ myslet.

Obsah kurzu
Na pozadí virtuálního výrobního závodu snadno pochopíte principy štíhlé výroby:
 • Kaizen – neustálé zlepšování, drobné pochopitelné kroky sníží náklady
 • Kanban – plánování maximálně efektivní výroby s ohledem na přání zákazníka
 • v organizaci výroby princip tlaku nahradit principem tahu
 • najít a eliminovat úzká místa
 • minimalizovat zásoby a rozpracovanou výrobu, snížit nadvýrobu
 • využívat týmovou práci napříč odděleními s cílem dosáhnout zisk

Co Vám kurz přinese
 • začnete „štíhle“ přemýšlet o své práci a o práci lidí kolem Vás
 • naučíte se, co rozhoduje o efektivitě výroby a pracovních výsledcích
 • naučíte se navrhnout zlepšení, hned ho vyzkoušet a pak vyhodnotit
 • naučíte se lépe provázat jednotlivá pracoviště pro výsledek celku


Kuru 1.4. Psychologické pozadí KAIZENu a jeho uplatnění (12.4.2016)

Naučíte se využívat ke zvýšení firemní produktivity KAIZEN – neustálé zlepšování lidí.

Obsah kurzu
 • porovnání Kaizenu s klasickým managementem
 • tři stupně Kaizenu a čtyři pilíře osobního Kaizenu
 • proč a jak měnit firemní kulturu
 • osobní SWOT analýza
 • zapojení lidí do neustálého zlepšování
 • systém zlepšování ve firmě

Co Vám kurz přinese
 • dozvíte se o konkurenčních výhodách Kaizenu vůči standartním postupům
 • v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
 • poznáte filozofii Kaizen jako firemní kulturu a způsob života
 • naučíte se, jak používat Kaizen při změně přístupu a chování
 • vytvoříte si vlastní plán Osobního Kaizenu
 • naučíte se neustále zlepšovat svůj život a výsledky firmy


Kurz 1.5. Zavádění KANBANu v českých podnicích (19.4.2016)

Naučíte se naplánovat a zavést KANBAN, namotivovat Vaše lidi a stabilizovat změnu.

Obsah kurzu
Kanban je plánování maximálně efektivní výroby a uspokojení zákazníka
 • změna záměru na pevné rozhodnutí a přijetí osobní odpovědnosti
 • vytvoření vůdčího realizačního týmu
 • vytvoření plánu na zavedení Kanbanu
 • příprava vedoucích pracovníků a motivace všech lidí pro zavedení Kanbanu
 • odstranění procesních překážek a zavedení Kanbanu
 • stabilizace nových procesů

Co Vám kurz přinese
 • seznámíte se s významem Kanbanu pro úspěch a konkurenceschopnost
 • v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
 • naučíte se, co je důležité při zavádění Kanbanu
 • naučíte se postup zavedení Kanbanu
 • naučíte se stabilizovat nové procesy po zavedení Kanbanu


Kurz 1.6. Inovace, flexibilita a hledání vlastní cesty (25.4.2016)

Naučíte se plánovat, objevovat, posuzovat a realizovat konkurenceschopné inovace.

Obsah kurzu
 • důvody, proč inovovat produkty a firemní procesy
 • intuitivní a systematické metody vytváření inovací
 • 3 oblasti inovací – produktová, procesní, organizační
 • 4 dimenze řízení inovací – zákazník, inovace, procesy a zdroje, finance
 • 4 fáze procesu inovace – analýza, zadání, řešení, praxe
 • 4 podmínky inovace – budovat, rozvíjet, zavést, uplatnit

Co Vám kurz přinese
 • ujasníte si, proč inovace rozhodují o prosperitě
 • v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
 • naučíte se, jak inovace vymýšlet (brainwriting, 6 klobouků, myšlenkové mapy)
 • naučíte se realisticky inovace posuzovat s ohledem na ekonomický úspěch
 • naučíte se inovace realizovat a stabilizovat je ve firemních procesech


Forma kurzů


Forma výuky
 • 20% výklad lektora a předání BEST PRACTICE
 • 40% vlastní práce nebo práce ve skupinkách a procvičování se zpětnou vazbou
 • 40% představení výsledků práce a procvičování se zpětnou vazbou

Doplňující informace
 • kurzy se konají v době 8:00 – 14:30 hodin
 • ideálně skupina 12 školených účastníků
 • kurz je zacílený na praktický přínos a použitelné návody
 • kurz probíhá v neformální atmosféře