Hledáte kurz zaměřený na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Oblast vzdělávání
E-mail
Program 2. Vůdcovství

Stáhnout – pozvánka na 2. Vůdcovství


Základní informace o vzdělávacím programu

Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu dle vývoje na trhu, urychlují inovace a zapojují všechny lidi. Nezvládnutí těchto procesů managementem na libovolné úrovni přináší vysoká existenční rizika.

Vzdělávací program 2. Vůdcovství obsahuje 4 jednodenní kurzy, které jsou pro manažery zásadní. Při zvládnutí vůdcovství budete využívat potenciálu svých podřízených ve větším rozsahu než při pouhém řízení lidí, protože začnete své lidi inspirovat a posilovat v nich vlastní zájem o práci, o zlepšování a firemní úspěch.

Vůdcovství je obvykle vnímáno jako schopnost využívat přirozenou autoritu s podporou autority formální, kdy lidé svého nadřízeného následují s maximální důvěrou. Lidé ale velmi citlivě vnímají, jak vede nadřízený sám sebe a jak inspirativním příkladem je pro ostatní.

Termíny jednotlivých kurzů
 • 2.1. „7/24 LEADERSHIP“ – aneb „VEĎ TAM, KDE JSI“ – 7. 4. 2016
 • 2.2. Koučování podle unikátní metody LASER I. – 14. 4. 2016
 • 2.3. Koučování podle metody LASER II. – 21. 4. 2016
 • 2.4. Virtuální tým a řízení lidí na dálku – 29. 4. 2016


Kurz 2.1. „7/24 LEADERSHIP“ – aneb „VEĎ TAM, KDE JSI“

Naučíte se vést lidi k výjimečné produktivitě, loajalitě a nevšední spokojenosti v práci.

Obsah kurzu
 • přednosti vůdcovství oproti řízení lidí a dosahované výsledky
 • priorita první – PRACOVNÍ VÝSLEDKY
 • priorita druhá – SMYSL PRÁCE
 • priorita třetí – RADOST Z PRÁCE
 • budování respektu a neformální autority
 • dovednost rozumět lidem a inspirovat je
 • dovednost vytvářet a udržovat prostředí příznivé pro pracovní výkonnost

Co Vám kurz přinese
 • seznámíte se s novými způsoby, jak vést své lidi
 • v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
 • naučíte se sledovat a využívat 3 klíčové zdroje výjimečné efektivity a osobní spokojenosti – smysl práce, výsledky a radost
 • naučíte se změřit kvalitu vedení a Váš skutečný vliv


Kurz 2.2. Koučování podle unikátní metody LASER I.

Naučíte se pomáhat lidem dosáhnout skvělých výsledků ve všech oblastech života.

Obsah kurzu
 • koučování jednotlivců je založené na vzájemné důvěře a společném zájmu
 • zjistěte cíle koučovaného, a jaká je jeho současná realita
 • hledejte a najděte více možností, jak se dostat k cíli
 • pomozte koučovanému přijmout rozhodnutí
 • kontrolujte pokrok na další koučovací schůzce a směřujte koučovaného k cíli

Co Vám kurz přinese
 • porozumíte 5 fázím koučování – kam, odkud, kudy, jak, kontrola
 • v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
 • naučíte se klást otázky tak, aby koučovaný vymyslel odpovědi
 • naučíte se pomáhat lidem najít osobní záměr a cíl
 • naučíte se pomoci lidem vybrat správnou cestu k cíli a rozhodnout se ji naplnit
 • naučíte se pomáhat lidem k neustálému zlepšování


Kurz 2.3. Koučování podle metody LASER II.

Naučíte se používat běžné principy koučování ke koučování malých pracovních skupin.

Obsah kurzu
 • výhody koučování malých skupin oproti individuálnímu koučování
 • zjistěte společný cíl pracovní skupiny
 • zjistěte, co už pracovní skupina zvládla a co umí
 • každý člen skupiny přispěje k hledání možností, jak se dostat k cíli
 • hlavní je dokoučovat skupinu k přijetí pro všechny akceptovatelného plánu
 • kontrolujte pokrok jednotlivců i skupiny a směřujte skupinu k cíli

Co Vám kurz přinese
 • dozvíte se klíčové faktory úspěchu koučinku a koučinku skupin
 • v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
 • naučíte se využít znalost lidí a skupiny k využití lidského potenciálu
 • naučíte se pomáhat skupině společně formulovat záměry a cíle
 • naučíte se využívat společné zájmy a individuální schopnosti k dosažení cílů
 • naučíte se vést skupinu k neustálému zlepšování


Kurz 2.4. Virtuální tým a řízení lidí na dálku

Naučíte se sestavit a řídit projektový tým na dálku bez ohledu na formální pravomoc.

Obsah kurzu
 • specifika virtuálních týmů a projektový přístupu k jejich řízení
 • sestavení týmu – výběr spolupracovníků a seznámení s cíli projektu
 • rozjezd týmové spolupráce – organizace virtuálních setkání
 • stabilizace – využívání osobních předností, vyladění úkolů a pozic
 • realizace – zpětná vazba s ohledem na cíl, pravidelná síť komunikace a reportů
 • zakončení – předání výsledků zadavateli, ocenění členů týmu a ponaučení

Co Vám kurz přinese
 • pochopíte důležité rozdíly mezi konvenčním a virtuálním týmem
 • v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
 • naučíte se aplikovat projektové řízení na virtuální tým
 • naučíte se vybrat, řídit a motivovat lidi „na dálku“ a bez formálních pravomocí
 • naučíte se řešit konflikty a komplikace týmové spolupráce


Forma kurzů


Forma výuky
 • 20% výklad lektora a předání BEST PRACTICE
 • 40% vlastní práce nebo práce ve skupinkách a procvičování se zpětnou vazbou
 • 40% představení výsledků práce a procvičování se zpětnou vazbou

Doplňující informace
 • kurzy se konají v době 8:00 – 14:30 hodin
 • ideálně skupina 12 školených účastníků
 • kurz je zacílený na praktický přínos a použitelné návody
 • kurz probíhá v neformální atmosféře