Hledáte kurz zaměřený na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Oblast vzdělávání
E-mail
Program 3. Jednání s lidmi

Stáhnout – pozvánka na 3. Jednání s lidmi


Základní informace o vzdělávacím programu

Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu dle vývoje na trhu, urychlují inovace a snaží se využít potenciál všech lidí. Nezvládnutí práce s lidmi managementem na libovolné úrovni přináší vysoká existenční rizika.

Vzdělávací program 3. Jednání s lidmi obsahuje 2 jednodenní kurzy, které jsou pro práci s lidmi zásadní. Lépe porozumíte lidem a budete lépe zvládat druhé lidi i sebe, protože lépe porozumíte myšlenkovým vzorcům. Lépe odhadnete potenciál svých lidí a to, jak jej maximálně využít pro dlouhodobou efektivní práci a firemní úspěch.

Výzkumy mozku a chování lidí v posledních letech odkryly mnohá tajemství sebedůvěry, motivace, lidské touhy po úspěchu a dlouhodobé výkonnosti. Je žádoucí, aby je manažeři mohli využívat ku prospěchu.

Termíny jednotlivých kurzů
 • 3.1. Výběr zaměstnanců podle metody LASER – 10. 5. 2016
 • 3.2. 10 zlatých technik pro zvládání negativních emocí – 17. 5. 2016


Kurz 3.1. Výběr zaměstnanců podle metody LASER

Naučíte se prakticky provádět výběr nejlepšího kandidáta na náročné pracovní pozice.

Obsah kurzu
 • jak předejít desateru běžných chyb při obsazování důležitých pracovních pozic
 • budování lákavého firemního image na pracovním trhu
 • využití ASSESSMENT CENTRE pro výběr uchazečů
 • příprava MINI AC pro výběr nejlepšího uchazeče
 • průběh, zaznamenání dílčích výsledků a vyhodnocení výsledků MINI AC
 • efektivní výběr nejlepšího uchazeče

Co Vám kurz přinese
 • poznáte praktický systém úspěšného výběru zaměstnanců
 • v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
 • naučíte se uspořádat Mini AC dle metody LASER
 • naučíte se vybrat nejlepšího uchazeče s vysokou úspěšností
 • ušetříte značné částky za agenturní výběr uchazečů
 • podpoříte firemní image na trhu práce


Kurz 3.2. 10 zlatých technik pro zvládání negativních emocí

Naučíte se snížit okamžitou zátěž a udržet dlouhodobě vysokou výkonnost svých lidí.

Obsah kurzu
 • proč i velmi schopní lidé selhávají a jak tomu předejít
 • princip zrcadlových neuronů a úspěšné ovlivňování lidí
 • deset konkrétních technik zvládání negativních emocí
 • umění sdělovat negativní zpětnou vazbu pozitivním způsobem
 • nejsilnější nástroj osobního růstu – návyk vděčnosti

Co Vám kurz přinese
 • poznáte, jak a proč se formují lidské emoce
 • v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
 • naučíte se optimálně zacházet se svými emocemi
 • naučíte se zvolit nejvhodnější způsob reakce na emoce druhých
 • naučíte se, jak emoce aktivně řídit a vědomě ovlivňovat
 • naučíte se využívat emocionální inteligenci k dosažení úspěchu


Forma kurzů


Forma výuky
 • 20% výklad lektora a předání BEST PRACTICE
 • 40% vlastní práce nebo práce ve skupinkách a procvičování se zpětnou vazbou
 • 40% představení výsledků práce a procvičování se zpětnou vazbou

Doplňující informace
 • kurzy se konají v době 8:00 – 14:30 hodin
 • ideálně skupina 12 školených účastníků
 • kurz je zacílený na praktický přínos a použitelné návody
 • kurz probíhá v neformální atmosféře