Hledáte kurz zaměřený na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Oblast vzdělávání
E-mail
Program 4. Sebeřízení

Stáhnout – pozvánka na 4. Sebeřízení


Základní informace o vzdělávacím programu

Klíčem ke zdraví, štěstí a dlouhodobé vysoké výkonnosti je moudré nakládání se sebou samým.

Vzdělávací program 4. Sebeřízení obsahuje 2 jednodenní kurzy, které jsou pro osobní rozvoj a osobní úspěch zásadní. Při zvládnutí sebeřízení si budete postupně zvyšovat a udržovat množství své energie a zvyšovat efektivitu pracovního výkonu a přitom se nezničíte a vytvoříte si podmínky pro úspěšný a šťastný život.

Výzkumy mozku a chování lidí v posledních letech odkryly mnohá tajemství sebedůvěry, motivace, lidské touhy po úspěchu a dlouhodobé výkonnosti. Je žádoucí, aby je lidé mohli využívat ke svému prospěchu.

Termíny jednotlivých kurzů
 • 4.1. Pravidla sebeřízení podle „pravidel mozku“ – 24. 3. 2016
 • 4.2. Řízení osobní energie – 31. 3. 2016


Kurz 4.1. Pravidla sebeřízení podle „pravidel mozku“

Naučíte se stanovit pozitivní cíl a plán na jeho snadné dosažení s žádoucími návyky.

Obsah kurzu
 • proč je vyjasněný cíl rozhodující pro úspěch v životě
 • k cíli je snadná cesta, jestliže máme dobrý plán na jeho dosažení
 • úspěšní lidé mají cíl i plán písemně, neúspěšní je mají v hlavě
 • lidé Vám rádi pomohou k cíli, když jim řeknete, o co usilujete
 • zásadní tajemství úspěchu je ve zvládnutí žádoucích návyků
 • nechte mozek, aby Vám pomáhal – formulujte myšlenky pozitivně

Co Vám kurz přinese
 • pochopíte, jak funguje náš mozek ve vztahu k dosahování cílů
 • v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
 • naučíte se formulovat svoje cíle pozitivně a snadno dosažitelně
 • naučíte se vypracovat cíle a plány k jejich dosažení písemně
 • naučíte se osvojovat si pomáhající návyky
 • naučíte se vytvořit si spolupracující prostředí


Kurz 4.2. Řízení osobní energie

Naučíte se v sobě spojit čtyři energie, abyste měli sílu efektivně pracovat a užívat si.

Obsah kurzu
 • nový koncept úspěchu v životě: ENERGY MANAGEMENT
 • fyzická energie – být zdravý a schopný podávat tělesný výkon
 • emoční energie – využít pocit uspokojení k boji o další uspokojení
 • mentální energie – být schopný soustředit se, plánovat a tvořit
 • duchovní energie – cítit soulad poslání s činností, vnímat smysl života
 • osvojování pozitivních návyků jako cesta k silné životní energii

Co Vám kurz přinese
 • poznáte, jaký vliv mají 4 energie na výkonnost a úspěch
 • v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
 • naučíte se rozpoznat, která energie má právě útlum
 • naučíte si rychle dobíjet slabou energii, abyste byli aktivní a silní
 • naučíte se osvojit si návyky, kterými obnovíte a udržíte vysokou energii


Forma kurzů


Forma výuky
 • 20% výklad lektora a předání BEST PRACTICE
 • 40% vlastní práce nebo práce ve skupinkách a procvičování se zpětnou vazbou
 • 40% představení výsledků práce a procvičování se zpětnou vazbou

Doplňující informace
 • kurzy se konají v době 8:00 – 14:30 hodin
 • ideálně skupina 12 školených účastníků
 • kurz je zacílený na praktický přínos a použitelné návody
 • kurz probíhá v neformální atmosféře