Hledáte kurz zaměřený na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Oblast vzdělávání
E-mail
Program 5. Inovace hodnot pro zákazníka

Stáhnout – pozvánka na: 5. Inovace hodnot pro zákazníkaZákladní informace o vzdělávacím programu

Dobrý obchodník si musí najít svůj „Modrý oceán“, něco, co ho odliší od běžných obchodníků, kteří jen chtějí prodat svůj produkt. Něco, co bude zákazníkovi vyhovovat a čeho si na obchodníkovi bude vážit.

Vzdělávací program 5. Inovace hodnot pro zákazníka obsahuje 2 jednodenní kurzy, které jsou pro odlišení obchodníka a zvýšení jeho obchodního úspěchu zásadní. Pomáhají obchodníkům najít cestu, jak být pro zákazníka jiný, zajímavý a příjemný, jak se katapultovat z kategorie obchodník do kategorie důvěryhodný poradce.

Výzkumy obchodního procesu přinesly v posledních letech návody, jak zvýšit obchodní úspěchy. Je žádoucí, aby je dobří obchodníci mohli využívat k prospěchu svému, firemnímu i k prospěchu zákazníka.

Termíny jednotlivých kurzů
 • 5.1. Strategie „Modrého oceánu“ – 19. 5. 2016
 • 5.2. Konzultativní prodej třetí generace – 24. 5. 2016


Kurz 5.1. Strategie „Modrého oceánu“

Naučíte se odlišit od běžných obchodníků prací se zákazníkem, která mu vyhovuje.

Obsah kurzu
 • proč je důležité se odlišit od průměrných běžných obchodníků
 • nejčastější individuální preference lidí
 • rozpoznání individuálních preferencí zákazníků a jednání podle nich
 • vybudování partnerských vztahů s různými typy zákazníků
 • jak se stát důvěryhodným poradcem zákazníka

Co Vám kurz přinese
 • pochopíte výhody strategie „Modrého oceánu“ pro obchodní úspěch
 • v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
 • naučíte se používat jednoduchou a účinnou typologii pro obchodníky
 • naučíte se rozpoznat individuální preference zákazníků
 • naučíte se využít znalost osobních preferencí pro jednání se zákazníkem
 • naučíte se účinně překonávat překážky v jednání se zákazníkem


Kurz 5.2. Konzultativní prodej třetí generace

Naučíte se využívat individuálních preferencí zákazníků, aby Vás brali jako poradce.

Obsah kurzu
 • vývoj a hlavní rysy obchodního procesu
 • představení konzultativního prodeje třetí generace
 • příprava na obchodní jednání s ohledem na typologii zákazníka
 • navázání kontaktu a budování partnerských vztahů
 • analýza potřeb, přání a problémů zákazníka
 • představení přínosů a výhod našeho řešení pro zákazníka
 • zkušební uzavření, vyřešení námitek a uzavření obchodu

Co Vám kurz přinese
 • seznámíte se s jednotlivými fázemi obchodního procesu
 • v každé vyučovací hodině získáte jednoduchý návod na zvládnutí tématu
 • naučíte se využít znalost typologie v každé fázi obchodního procesu
 • naučíte se poznat, co vlastně zákazník chce a proč to chce
 • naučíte se vést oboustranný dialog navzájem se obohacujících lidí


Forma kurzů


Forma výuky
 • 20% výklad lektora a předání BEST PRACTICE
 • 40% vlastní práce nebo práce ve skupinkách a procvičování se zpětnou vazbou
 • 40% představení výsledků práce a procvičování se zpětnou vazbou

Doplňující informace
 • kurzy se konají v době 8:00 – 14:30 hodin
 • ideálně skupina 12 školených účastníků
 • kurz je zacílený na praktický přínos a použitelné návody
 • kurz probíhá v neformální atmosféře