Hledáte kurz zaměřený na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Oblast vzdělávání
E-mail
Triáda manažerské efektivity

Triáda manažerské efektivity - leták


INFORMACE O KURZU


Manažeři a vedoucí potřebují umět dlouhodobě dostávat z lidí to nejlepší a vytěžit z podřízených i něco navíc v dobrém slova smyslu. K tomu je třeba kromě znalostí základních principů vedení a řízení lidí, time managementu a projektového řízení naplnit ještě další 3 faktory – radost, smysl a výsledek. Pokud lidi jejich práce baví, pracují s větším zaujetím a dají své práci i něco navíc. Jestliže navíc cítí, že jejich práce má smysl, pak si své práce váží a mají též více energie, aby ji dobře zvládli. A dosáhnou-li navíc i dobrých výsledků, pak jsou motivován i k dalším činnostem a k překonávání překážek.

Kurz předá Vašim manažerům řadu nástrojů a podnětů k tomu, aby dosáhli toho, že jejich podřízení budou mít radost ze své práce a budou povzbuzeni tím, že dosáhli krátkodobých vítězství.

Vhodné pro:
 • manažery pokročilejší úrovně

Obsah - témata:
 • 3 manažerské priority pomáhající k dosažení výsledků: radost – smysl - výsledek
 • jak přivést lidi k vyšší produktivitě - pozitivní a negativní zpětná vazba, stanovování cílů a klíčových ukazatelů výkonu, pravidlo „80/100/120“, osobní energy management, osobní time management, práce s řízením výsledků
 • jak řídit smysl práce – práce s firemní vizí, posláním, a hodnotami, jak zajistit, aby hodnoty nebyly jen na papíře, 4 zákaldní kámeny důvěryhodnosti vedoucího
 • umění řídit radost z práce - radost jako zdroj energie, techniky a opatření, která pomohou vytvořit optimální pracovní prostředí, boj proti škodlivé rutině
 • zavedení priorit do praxe manažera – podpůrné techniky pro zvyšování manažerské efektivity, síla pravidelného vyhodnocování, plány změny, práce s „kartičkami změny“, síla pravidelného vyhodnocování

Forma:
 • 2denní kurz, čas 9:00 – 17:00 h.
 • ideálně skupina do 8, max. 10 školených účastníků
 • 40% výklad a teorie + 60% praktické procvičování
 • zásadní metodou procvičování je videotrénink se zpětnou vazbou
 • kurz vede lektor s praxí v řízení a vedení lidí
 • kurz je prakticky zacílen, přesto probíhá v neformální atmosféře

Praktický efekt kurzu:
 • poznáte psychologické principy toho, kdy jsou lidé schopni dlouhodobě podávat maximální výsledky
 • osvojíte si techniky vztahující se k efektivitě manažerského „trojúhelníku“
 • budete umět pracovat s osobním energy managementem svých podřízených
 • odejdete z tréninku s poznáním principů schopnosti člověka podávat dlouhodobě lepší výkony
 • zvládnete konkrétní postupy pro zvyšování efektivity své manažerské práce
 • naučíte se pracovat s technikami práce na změně u sebe a svých podřízených