Hledáte kurz zaměřený na:
Kontaktujte nás
Název firmy
Kontaktní osoba
Oblast vzdělávání
E-mail
5 úrovní leadershipu

5 úrovní leadershipu - leták


INFORMACE O KURZU


Chcete-li, aby Vaši lidé podávali maximální výkon, budete muset ke standardnímu řízení lidí přidat další prvky, které zvýší vlastní zájem Vašich lidí o kvalitní práci a o zlepšování. K těmto prvkům patří budování a využívání mezilidských vztahů pro dobrovolné následování vedoucího, vysoká osobní produktivita a zvyšování produktivity ostatních, vychovávání podřízených k vyšší výkonnosti, rozvíjení lidí k tomu, aby vychovávali další vůdce.

Naučíme Vaše vedoucí, jak se stát vedoucími, kteří budou umět moudře využívat svoji formální autoritu, získat osobní náklonnost svých lidí, sami být produktivní a vést k tomu své podřízené, rozvíjet a inspirovat své spolupracovníky k větší výkonnosti a k vychovávání dalších vůdců a dosahovat tak dlouhodobě vyšších výkonů.

Vhodné pro:
 • manažery pokročilejší úrovně

Obsah – témata:
 • úvod - rozdíl mezi tlakem a tahem při práci s lidmi, přednosti vedení před řízením, kdy je lepší dát přednost vedení lidí před jejich řízením, 5 úrovní leadershipu podle Maxwella
 • 1. poziční šéf – základní charakteristika, přednosti a nedostatky práce s lidmi na základě pozice, praktické rady pro vedení lidí na poziční úrovni
 • 2. vztahový šéf – základní charakteristika, přednosti a nedostatky přístupu založeného na vztahu, praktické rady pro budování vztahů na pracovišti
 • 3. produktivní šéf – základní charakteristika, přednosti a nedostatky přístupu založeného na produktivitě a výkonnosti, praktické rady pro vedení lidí na úrovni výkonné produkce
 • 4. rozvíjející šéf – základní charakteristika, přednosti a nedostatky přístupu založeného na rozvoji lidí, praktické rady pro vedení lidí skrze mentorování, trénování a koučování
 • 5. inspirující šéf – jak se projevuje šéf na nejvyšší úrovni vedení, cesty vedoucí k dosažení 5. úrovně
 • zásady pro zvládnutí leadershipu - psychologické zásady úspěšného vedení lidí, pravidla emoční inteligence, identifikace silných a slabých stránek manažera a práce s nimi v praxi

Forma:
 • 2denní kurz, čas 9:00 – 17:00 h.
 • ideálně skupina do 8, max. 10 školených účastníků
 • 40% výklad a teorie + 60% praktické procvičování
 • zásadní metodou procvičování je videotrénink se zpětnou vazbou
 • kurz vede lektor s praxí v oblasti prezentací
 • kurz je prakticky zacílen, přesto probíhá v neformální atmosféře

Praktický efekt kurzu:
 • poznáte 5 úrovní leadershipu a porozumíte zákonitostem jednotlivých úrovní leadershipu
 • poznáte, na jaké úrovni leadershipu se nacházíte a jak se dostanete na vyšší úroveň
 • pochopíte psychologické zásady úspěšného vedení lidí v 21. století
 • naučíte se pracovat s technikami emoční inteligence
 • procvičíte si metody tlaku i inspirace při vedení lidí
 • stanete se inspirujícím vedoucím, který umí rozlišovat „tlak: a „tah“ dle situace